Türkiye’de Güneş Enerjisi Teşvikleri

Güneş enerji santrallerine dair Türkiye’de güneş enerjisi teşvikleri öne çıkıyor. Ülkemiz dünyanın coğrafi bakımından en çok güneş alan yerlerden biridir. Bu nedenle güneş enerjisinden faydalanmak ülkemizde son derece verimli bir durumu açığa çıkaracaktır. Teknolojiden de yararlanılarak elde edilen güneş enerji sistemlerinin günümüzde eski yıllara oranla daha verimli çalıştığı gözlemleniyor.

Ülkemizde bu konuya dair farkındalık oluşmuş ve yapılan güneş enerjisi teşvikleri giderek hız kazanmaktadır. Güneş enerji sistemlerinin büyüyebilmesi için ihtiyaç duyulan maliyetin karşılanması adına büyük firmalar çeşitli çalışmalar göstererek gerekli maliyetin karşılanmasında önemli adımlar atmaktadırlar. Uluslar arası alanda güneş enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasında Güneş Enerjisi Derneği 100 bin çatıda güneş enerjisi panelleri yapmıştır.

İstanbul’da düzenlenmiş olan bir etkinlikte etkinliğe konu olan güneş enerjisi sistemlerinin kullanılabilmesinde öne geçen sorunlar üzerine tartışıldı. Tartışmanın sonucunda ortaya çıkan problemlerin ortadan kaldırılmasına dair çok sayıda ihtisas gruplar tarafından güneş enerjisi sistemi enine boyuna masaya yatırılmıştır.

GES Teşvikleri Nedir?

Güneş enerji sistemleri üzerine yatırım yapmak isteyen girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak ve güneş enerjisi sitemlerini yaygınlaştırmak adına teşvik belgesi, lisanslar ve izinler verilir. Kanun hükümleri doğrultusunda teşvik belgesinde KDV ve gümrük vergi muafiyeti verilir. Bununla birlikte devlet GES teşviklerinde girişimci firmaların elde ettikleri enerjiyi satın almakla garanti edilir.

güneşten elektrik üretmek

Devlet tarafından firmalardan alınan enerji kilowatt cinsinden her kilowatt değeri için 13.3 cent ödeme yapılmaktadır. Bu sayede yatırımlar tamamen yerli üretim ile sağlanıyordu. 23.10.2016 yılında yapılan bir açıklamaya göre devlet teşviklerinin ortadan kaldırıldığı duyurulmuştur. Şimdilerde devlet çatılar ve küçük sistemler üzerinde özendirme çalışmaları yapıyor.

Güneş Enerjisi Yatırımları İle Teşvikleri

5346 sayılı maddeye göre Türkiye’de güneş enerjisi yatırımları gerçekleştiriliyor. Ön müsaade izinleri, yatırım ön izinleri gibi konular üzerine 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Kullanımına İlişkin Kanun hükmünde kararname ile neticeye kavuşturuluyor. Ön izin ve lisans alımından sonra yatırım teşvik belgesi almak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararname ile mümkün olmaktadır. Teşvik belgesi hem gümrük hem de KDV muafiyetlerini bulundurmaktadır.

Uygun görülmesi bazında başka yatırım teşvikleri de verilebilmektedir. Destek süreleri en fazla 10 yıllığına verilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile girişimci ruhlar güneş enerjisi sistemlerini durmadan geliştirmeye yönelik çalışmalar peşindedirler. Dünya’da bir ilk olan Gemasolar güneş enerjisi santrali 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak güneş enerjisi üretebiliyor.

120 metrekare büyüklüğünde olan sistem 2600 adet panelden oluşmaktadır. Sistem 480 dönümlük arazi üzerine kurulmuştur. Güneş enerji sistemleri yalnızca gündüz vakitlerinde ve güneşli havalarda verimli çalışabilirken Gemasolar güneş enerji sistemi dur durak bilmeden güneşten enerji üretebilmektedir. İspanya’da gerçekleştirilen bu olay devlet yatırımlarından büyük oranda pay edinmiştir. Bunun gibi farklı ve verimli çalışabilen sistemlere devlet katkısının verilmesi umut ediliyor.

Türkiye’de güneş enerjisi teşvikleri için daha fazla bilgiye  buraya tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *