Tag Archives: yapı denetim evrakları

Yapı Denetimci Nasıl Olunur ve Ne İş Yaparlar?

Yapı denetimci ya da yapı denetçisi inşa edilen binaların denetimini gerçekleştiren kişi ve kurumlardır. Yakın bir geçmişte yapıların denetlenmesi mümkün değilken yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan ciddi yıkımlar bu alanda çok önemli bir eksikliğin olduğunu gösterdi. Günümüzde özellikle İzmir, Ankara, İstanbul gibi nüfusun fazla, şehirleşmenin yoğun olduğu şehirlerde tüm binalar en küçüğünden en büyüğüne kadar denetim sürecinden geçirilmekte, insan yaşamı bu sayede nispeten daha güvenli hale gelmektedir. Ancak sadece denetim yapmanın bina yapısındaki eksiklikleri tam olarak gidermediğini de belirtmek gerekiyor. Denetim yapan firmaların da niteliği önem taşımakta. Bu firmaların da uzmanlığını test etmek kolay değil sadece yapı denetim firmalarının websitesi ziyaret edilerek yapılan seçimler sağlıklı olmamakta, çünkü bazı firmalar sitelerine yeterince bilgi eklememekte bu da sağlıksız bir seçimin alt yapısını oluşturmakta. 

Yapı Denetimci Ne İş Yapar?

Denetim firmaları, yeni inşa edilecek olan binaları düzenli bir şekilde denetlemektedirler. Bu denetim firmaları bünyesinde en az 12 yıllık deneyime sahip mühendis ve mimarlar yer alır. Binaların son aşamasına kadar kontrolü gerçekleştirildikten sonra bina tamamlanıyor ya da onay verilmeyenler de çalışmalara devam edemiyorlar. Bu noktada inşaat sahipleri denetim firmalarının isteklerine göre davranarak daha karlı oluyorlar. Çünkü aksi durumda ciddi bir maddi kriz de beklenen durum oluyor. Yani özetle yinelemek gerekirse yapı denetimcilerin görevi tüm inşaat sürecini belirli bir prosedüre göre denetlemek ve devam durumunu kontrol etmek. Ancak bu bir kişiyle sınırlı kalmak zorunda değil, yani çok sayıda bina yapılacağında denetçi sayısı da artmış oluyor.

yapı denetçi kimdir görevleri nelerdir

Denetçi Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Denetçi belgesi almak için gereken belgeler detayları ilgili kurum sayfasında yer almakla beraber şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi, belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekir.

 • Sağlık raporu, şantiyelerde aralıksız iş görebileceklerine dair engel bir durumu olmadığını gösteren. Son 3 ay içersinde düzenlenmiş olmalıdır.

 • Diploma, belgenin aslı veya yerine geçen noter tasdikli ve imzalı sureti kullanılabilir.

 • Adli sicil beyanı, Merkez Yapı Denetim Komisyonu internet sayfasında “Kütüphane/Standart Formlar” bölümünde bulunan formata uygun bulunan adli sicil beyanı başvuruyu yapan tarafından imzalanmalıdır.

 • İlgili meslek odasına kayıt belgesi; son 3 ay içerisinde düzenlenmiş müracaat tarihi olan kayıt belgesi gerekmektedir.

 • TC kimlik numarasını beyan eden belge ve 2 Adet fotoğraf, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya aile cüzdanı gibi bir belgenin fotokopisi. Renkli vesikalık fotoğraf bir yıl içerisinde çekilmiş olmalı.

 • Kamuda çalışanlar en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği, çalışma süresini (gün /ay/ yıl olarak) belirten resmi yazı

 • Gerçek Kişiler en az 5 yıl fiilen mesleğinde yaptığı işleri gösteren belgeler. Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından onaylı belgeler.

 • Tüzel kişi ortağı olduğunu gösterir belgeler, mesleğinde en az 5 yıl fiilen yaptığı işleri gösteren belgeler.

 • Özel sektör çalışanı, çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan  çalışma süresini belirten imzalanmış çalışma belgesi,

 • Yapı denetimi sistem kaydı ve kullanım sözleşmesi, yapı Denetim web sayfası üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile alınan sözleşmenin tüm sayfalarının imzalanmış şekliyle dilekçede verilmesi.

 • Laboratuar denetçisi mühendisler için laboratuarda çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler ve yukarıdaki belgeler temin edilmelidir.